Gwyl Ffiliffest 2021

Mehefin 19 June 2021

Amdano / About

Amserlen – Timetable

12:00 – Fideo Dawnsio Drwy’r Cwm (Folk Dancing through the valley video)

12:30 – Amser Stori Celf ar y Blaen (Head4Arts Story time)

13:30 – Cystadleuaeth Rocket League ESports Wales (Rocket League Competition)

https://www.twitch.tv/esportswales?fbclid=IwAR1LmplBZlALjMUYk1cDLUbuKfpllguTJDxc3ZDKtlbVwQHIMPf8ehIZcqk

14:00 – Perfformiad Stepen Ddrws (Door step performance)

15:00 – Cyfweliad gyda Priya Hall

15:30 – Sesiwn sgwrs gyda Non Parry (A conversation with Non Parry)

16:00 – Bronwen Lewis yn fyw yn y castell (Bronwen Lewis live at the castle)

Marchnad Helo Blod Lleol – Helo Blod Lleol Market Place

Marchnad ddigidol Ffiliffest gyda amrywiaeth o fusensau lleol, cliciwch ‘I Mewn’
Ffiliffest Digital Market with an array of locacl businesses, click ‘Enter

I MEWN / ENTER

Cornel Creu – Creative Corner

Ardal llawn syniadau creadigol i’r teulu cyfan lego i’r teulu cyfan.
An area full of creative ideas for the whole family

I MEWN / ENTER

Menter Iaith Sir Caerffili. Elusen Gofrestredig rhif: 1105172. Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant rhif: 5096968

Create your website with WordPress.com
Get started